Tewerkstellingsvergunningen en ‑adviezen 2016

 

2016

2015

 

t/m augustus

t/m augustus

Aantal aanvragen tewerkstellingsvergunningen

3.700

3.400

Aantal aanvragen IND-advies

2.100

2.000

Aantal afgehandelde aanvragen tewerkstellingsvergunningen

3.700

3.400

Aantal afgehandelde aanvragen IND-advies

2.100

2.100

UWV handelt aanvragen af voor een tewerkstellingsvergunning wanneer geen verblijfsvergunning nodig is. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die maximaal 3 maanden in Nederland blijven, voor mensen die al in Nederland verblijven zoals werkstudenten en asielzoekers, en bij concernoverplaatsingen. We gaven 97% van de tewerkstellingsvergunningen binnen 5 weken af (de norm is 90%).

Werkgevers die voor 3 maanden of langer personeel willen aannemen uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), kunnen een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND vraagt UWV advies over het arbeidsmarktdeel. We hebben 94% van de verzoeken om advies binnen 5 weken afgehandeld (de norm is 90%).

UWV toetst de adviezen voor de IND en de aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen op dezelfde wijze.