Leveranciersmanagement ICT 2016

We ontwikkelen zakelijke partnerschappen met onze leveranciers. Op basis van de afgesloten contracten bevorderen we de samenwerking met en tussen leveranciers om zo tot het gewenste flexibiliteitsniveau en marktconforme diensten te kunnen komen. Standaardisering van diensten en objectivering van prestaties spelen daarbij een belangrijke rol.

UWV zal waar dit voordelen biedt de samenwerking met andere partijen zoeken. We worden daarbij gesteund door de kaders die op rijksniveau worden ontwikkeld.

  • Applicatiedienstverlening. We hebben een nieuwe leverancier geselecteerd voor de dienstverlening voor de webportalen uwv.nl en werk.nl. Daarmee gaan we van 2 leveranciers naar 1 en ontstaat er een basis voor de verdere optimalisatie van die portalen. Het transitietraject van de oude naar de nieuwe leverancier is in kaart gebracht en de contractering is afgerond.

  • Datacentrum. UWV bereidt de aanbesteding voor van een nieuw datacentrum nu het bestaande contract met IBM eind 2017 afloopt. Van de vernieuwing van het contract verwachten we belangrijke voordelen in termen van slagvaardigheid van de dienstverlening en lagere kosten. We hebben verschillende scenario’s onderzocht, waaronder de mogelijkheid om gebruik te maken van de overheidsdatacentra. Omdat de ontwikkelingen op het gebied van datacentra snel gaan, hebben we een actualiseringsreview laten uitvoeren. Op grond daarvan brengen we nu de variant met separate kavels voor enerzijds fysiek beheer (huisvesting en voorzieningen) en anderzijds het beheer van de systemen nader in kaart. Via een aanbesteding hebben we een team van specialisten geworven ter ondersteuning van het aanbestedingsproces.