Tewerkstellingsvergunningen en ‑adviezen: project Aziatische horeca 2016

Om personeelsproblemen in de Aziatische horeca structureel op te lossen, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 1 oktober 2014 met de sector een convenant gesloten met een looptijd van 2 jaar. Werkgevers leiden in die periode via leer‑werkplekken voldoende Nederlands personeel op tot Aziatisch kok. Daarbij geldt een baangarantie voor iedereen die deze opleiding succesvol afrondt. In de tussentijd kunnen de tekorten worden opgevuld met gekwalificeerde koks uit Azië. De IND mag hiervoor een gemaximeerd aantal gecombineerde vergunningen voor verblijf en arbeid (GVVA’s) verlenen zonder dat UWV hoeft te toetsen of er geschikt personeel beschikbaar is dat geen vergunning nodig heeft.

UWV bekijkt na 1 jaar of de werkgever zich voldoende heeft ingespannen om mensen op te leiden of in dienst te nemen. Als dat niet het geval is, zal niet opnieuw een GVVA worden verleend. In de eerste 8 maanden van 2016 zijn in het kader van het convenant aan de IND 987 positieve adviezen en 119 negatieve adviezen voor een GVVA afgegeven. Het convenant Aziatische horeca loopt tot 1 oktober 2016, daarna wordt een nieuwe regeling van kracht voor de toelating van koks in de Aziatische horeca tot een gemaximeerd aantal.