Dienstverlening bij faillissementen 2016

Soms kunnen werkgevers vanwege ernstige financiële problemen blijvend het loon van hun werknemers niet meer betalen. In dat geval kan UWV (een deel van) de betalingsverplichting van de werkgever overnemen. Kort nadat een faillissement is uitgesproken, neemt UWV contact op met de curator en met de personeelsafdeling van het bedrijf om zo snel mogelijk informatie in te winnen over de salarissen. De betrokken werknemers nodigen we uit voor een voorlichtingsbijeenkomst waar zij ook direct een WW‑uitkering wegens betalingsonmacht kunnen aanvragen.

In de eerste 8 maanden van 2016 heeft zich een aantal faillissementen voorgedaan bij grote werkgevers in de detailhandel en in de zorgsector. Om de grote hoeveelheid loonbetalingen en WW‑aanvragen snel en correct te kunnen verwerken, heeft UWV extra capaciteit ingeschakeld. Er zijn in de eerste 8 maanden van 2016 ruim 51.000 faillissementsuitkeringen verstrekt, aanzienlijk meer dan in heel 2015 (38.300).