Hulp bij gebruik online dienstverlening 2016

Mensen die niet goed met onze online dienstverlening kunnen omgaan, bieden we ondersteuning op onze vestigingen om hen op weg te helpen. Waar nodig gaan we samen met de klant achter de computer zitten om alle stappen in de dienstverlening op werk.nl te doorlopen. Dit gebeurt niet alleen op verzoek van de klant. We nodigen WW’ers die de Werkmap nog niet gebruiken of die nog geen (goed) cv op werk.nl hebben gezet, uit om van deze dienstverlening gebruik te maken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft ons hiervoor extra budget toegekend. Sinds medio 2016 hebben we dit budget en de activiteiten in het nieuwe dienstverleningsmodel WW geïntegreerd.