Handhavingsfenomenen 2016

Een fenomeen waaraan we bijzondere aandacht besteden, is de mogelijk onterechte toekenning van WW‑faillissementsuitkeringen. Om dergelijke fraude vroegtijdig te kunnen signaleren, is een specifiek risicoprofiel ontwikkeld. In de eerste 8 maanden van 2016 hebben we hiermee € 1,3 miljoen op de uitkeringslasten WW bespaard door het niet toekennen van onterechte aanvragen. Ook is € 200.000 teruggevorderd.

Op basis van interne meldingen doen we onderzoek naar bedrijven die mogelijk misbruik hebben gemaakt van de jobcoachregeling. Bedrijven declareren dan meer begeleidingsuren bij UWV dan ze daadwerkelijk aan begeleiding hebben besteed. Evaluatie van de onderzoeksresultaten heeft geleid tot aanscherping van regels voor jobcoachbedrijven. In de eerste 8 maanden van 2016 is op basis van enkele onderzoeken vastgesteld dat er vooralsnog geen sprake van fraude is geweest.

Voor de bestrijding van uitkeringsfraude gerelateerd aan hennepteelt hebben we in de eerste 8 maanden van 2016 355 zaken afgedaan waarbij voor een bedrag van € 1,2 miljoen is opgespoord.