Interventieteams 2016

UWV werkt samen met organisaties zoals de Inspectie SZW, de Belastingdienst, gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank, de politie en het Openbaar Ministerie in interventieteams. Deze hebben voor € 28.000 aan uitkeringsfraude opgespoord. Ook in internationaal verband voeren we controles uit. Het Interventieteam Buitenland bezocht uitkeringsgerechtigden in België, Frankrijk, Spanje (Canarische Eilanden), de Filipijnen, Polen en Portugal. Er is in de eerste 8 maanden van 2016 voor € 140.000 aan uitkeringsmisbruik geconstateerd in het buitenland. Ons Internationaal Bureau Fraude‑informatie (IBF) heeft in de eerste 8 maanden van 2016 bij vermogensonderzoeken voor gemeenten voor € 5,1 miljoen aan buitenlands vermogen achterhaald. Voor al deze onderzoeken geldt dat vaak vervolgonderzoek nodig is voordat de terugvorderingen kunnen worden vastgesteld.