Naar een robuustere loonaangifteketen 2016

We werken aan een robuustere loonaangifteketen. De loonaangifteketen moet daarmee wijzigingsbestendiger, flexibeler en eenvoudiger worden.

Op verzoek van de afnemers van de gegevens uit de loonaangifteketen zijn met ingang van 1 januari 2016 de gegevens ‘contracturen’ en ‘contractloon’ onderdeel van de gegevensset voor de loonaangifte. De jaarovergang is probleemloos verlopen; alle loonaangiften zijn ontvangen en verwerkt in de polisadministratie.

In februari hebben we 3 kritische nominatieve loongegevensleveringen tijdig en volledig verstrekt aan de Belastingdienst voor de Vooraf ingevulde heffingen (VIH) 2015 voor burgers. Met deze vooraf ingevulde gegevens doen ongeveer 7 miljoen mensen aangifte inkomstenbelasting. Alle leveringen konden technisch worden verwerkt. Van alle inkomstenverhoudingen is 96,5% bruikbaar gebleken.

We werken permanent aan verdere verbetering van de loonaangifteketen. Het kernteam loonaangifteketen heeft daarom een aantal uitgangspunten en een houtskoolschets vastgesteld, die richtinggevend zijn voor een ketenbreed functioneel herontwerp van de loonaangifteketen. Belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn dat uitval wordt beperkt door controles zo vroeg mogelijk in het proces te laten plaatsvinden, en dat er meer gebruik wordt gemaakt van koppelingen en minder van dataoverdracht.