Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet 2016

UWV werkt intensief mee aan het ketenbrede programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet (BVGS). In de eerste helft van 2016 zijn de te nemen maatregelen bij UWV (als gebruiker van Suwinet) verder uitgewerkt. De huidige Suwinet‑Inkijkvoorzieningen worden fijnmaziger gemaakt, in lijn met de autorisatiestructuur per bedrijfsonderdeel en per rol. Medewerkers krijgen op basis van hun functie en rol alleen nog toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken te kunnen uitvoeren. Het hiervoor voorwaardelijke traject van automatische provisioning is per september 2016 van start gegaan.