DigiD/Logius 2016

Klanten kunnen met DigiD inloggen in webapplicaties van UWV zoals de Werkmap en de Mijn UWV‑omgeving. Jaarlijks voert UWV voor de webapplicaties met een DigiD‑aansluiting beveiligingsassessments uit om te bepalen in hoeverre ze voldoen aan de door Logius vastgestelde normen voor adequate beveiliging. (Logius is de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.) UWV voldoet inmiddels voor alle aansluitingen die DigiD gebruiken aan de gestelde normen.

We onderzoeken momenteel welke maatregelen we moeten nemen om ook aan de aangekondigde toekomstige strengere normen te kunnen voldoen. Om nieuwe kwetsbaarheden te voorkomen worden webapplicaties sinds 2015 getoetst aan de normen voor secure software development, een algemeen erkende standaard voor de overheid.