Verbeteren kwaliteit polisadministratie 2016

In 2016 gaan we, samen met de Belastingdienst en het Ketenbureau Loonaangifteketen, door met het verbeteren van de kwaliteit van de gegevens in de polisadministratie en van de dienstverlening. Hiervoor voeren we een aantal verbeter- en ontwikkeltrajecten uit. Zo ontwikkelen we een abonnementenservice die afnemers in staat stelt hun eigen gegevenshuishouding actueel te houden, doordat we hen snel op de hoogte stellen van mutaties in gegevens uit UWV‑bronnen. In de eerste 8 maanden van 2016 hebben we nieuwe functionaliteiten toegevoegd, waardoor afnemers nu onder andere zelf het moment van de gegevenslevering kunnen bepalen, gegevensbestanden op meerdere manieren kunnen filteren en voor meerdere gebeurtenissen kunnen gebruiken, en kunnen zien of personen zijn opgenomen in het landelijk doelgroepregister voor de banenafspraak.

We hebben vastgesteld dat afnemers behoefte hebben aan (combinaties van) dezelfde gegevens, bijvoorbeeld voor het vaststellen van uitkeringen en toeslagen, voor handhaving en beslaglegging. Ze zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in spontane mutaties, en in de combinatie van gegevens uit het landelijk doelgroepregister met loonaangiften, werkgevergegevens en/of werknemergegevens. Dit biedt mogelijkheden voor standaardisering en voor het opbouwen van een productenportfolio met standaardproducten van constante, hoge kwaliteit. Het aantal beschikbare basisproducten is uitgebreid tot een totaalaantal van 7. Hiermee worden 4 bronnen ontsloten (polisadministratie, werkgeversadministratie, persoonsadministratie en landelijk doelgroepregister). De applicatie Parametriseerbare levermodule (PLM) hebben we verder ontwikkeld. Nieuw is onder andere dat we mutatieleveringen op een aantal bronnen kunnen aanbieden. Bij de doorontwikkeling van de PLM zal de komende periode rekening worden gehouden met behoefte die voortkomt uit het project Basisregistratie personen (BRP). Eind juli 2016 werd ruim 51% van alle bulkleveringen via de PLM afgehandeld.