Jobcoaching 2016

Werknemers met een ziekte of gebrek die begeleiding op het werk nodig hebben, kunnen bij UWV een jobcoach aanvragen. De jobcoach begeleidt de werknemer op de werkvloer en kan een persoonlijk trainingsprogramma opstellen. Doel is dat de werknemer binnen uiterlijk 3 jaar zelfstandig zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Bij werknemers die permanent zijn aangewezen op de ondersteuning van een jobcoach geldt de maximale termijn van 3 jaar niet.

We maken onderscheid tussen externe jobcoaching waarbij de klant gecoacht wordt door een coach van een jobcoachbedrijf, en interne jobcoaching waarbij aan de werkgever een subsidie wordt verstrekt om een jobcoach uit het eigen bedrijf in te zetten. In de eerste 8 maanden van 2016 is 16.480 keer externe jobcoaching toegekend. Bij 738 hiervan gaat het om toekenning voor een jobcoachperiode van langer dan 3 jaar. Daarnaast kenden we 1.906 keer interne jobcoaching toe, voor 1.557 klanten. Dat is meer dan in dezelfde periode vorig jaar.