Onderwijsvoorzieningen 2016

Jongeren met een handicap kunnen een onderwijsvoorziening aanvragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een taxivergoeding, een doventolk, aangepaste software, aangepast meubilair of extra begeleiding op school. In de eerste 8 maanden van 2016 hebben we 4.581 onderwijsvoorzieningen toegekend. Dat is meer dan in de eerste 8 maanden van 2015 (4.200).

Onderwijsvoorzieningen worden gefinancierd met een bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten. We hebben in de eerste 8 maanden van 2016 € 15,5 miljoen aan onderwijsvoorzieningen uitgegeven: € 14,5 miljoen voor de klant en € 1,0 miljoen voor uitvoeringskosten. Het voor 2016 geraamde bedrag aan uitvoeringskosten is € 1,5 miljoen. Het bedrag van € 14,5 miljoen voor de klant bestaat uit € 6,6 miljoen voor intermediaire voorzieningen (zoals een doventolk), € 2,1 miljoen voor meeneembare voorzieningen (zoals een brailleleesregel) en € 5,8 miljoen voor vervoersvoorzieningen (zoals de aanpassing van een auto).

De uitgaven in de eerste 8 maanden van 2016 zijn hoger dan in dezelfde periode van 2015. Dit komt doordat een deel van de binnengekomen facturen voor onderwijsvoorzieningen op 31 december 2015 niet zichtbaar was in de UWV‑systemen. Daardoor is in het jaarverslag over 2015 de transitorische post met betrekking tot onderwijsvoorzieningen onderschat.