Resultaten IRO 2016

Bij een Individuele re‑integratieovereenkomst (IRO) stippelt de klant zelf zijn route naar werk uit. Hij kiest uit een groot aanbod van door UWV gecontracteerde IRO‑bedrijven zelf het re‑integratiebedrijf dat het beste past en stelt samen met dat bedrijf een plan op. De afspraken die hij met UWV heeft gemaakt zijn daarbij leidend. In de eerste 8 maanden van 2016 zijn 4.450 klanten met een arbeidsongeschiktheids- of Ziektewet‑uitkering begonnen met een IRO‑traject. In totaal rondden 3.778 klanten in deze periode hun IRO‑traject af. 1.659 klanten vonden na afronding van het IRO‑traject een baan. Bij 395 van hen ging het om een plaatsing in een dienstverband van minimaal 1 jaar en bij 104 om een werkhervatting als zelfstandige.