Resultaten ingekochte re‑integratiemiddelen 2016

Sinds 2012 koopt UWV alleen nog maar re‑integratiedienstverlening in voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering; er is voor WW’ers geen structureel re‑integratiebudget meer beschikbaar. Hiervoor heeft UWV overeenkomsten gesloten op basis van 2 aanbestedingen. 1 aanbesteding voor werkzoekenden met een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering en 1 aanbesteding voor werkzoekende jonggehandicapten. Sinds 1 juli 2016 is een nieuw Inkoopkader re‑integratiediensten 2016–2020 van kracht, dat uitgaat van meer maatwerk voor de klant. Dit maatwerk betreft niet alleen de opzet en inhoud van de re‑integratieactiviteiten, maar ook de keuze voor een opdrachtnemer door de klant zelf. Het gevolg hiervan is dat UWV niet langer vooraf vastgestelde standaardtrajecten zal afnemen, maar per klant onderzoekt wat nodig is om de kans op werk te verhogen.

In de eerste 8 maanden van 2016 zijn 19.437 trajecten en diensten voor klanten met een arbeidsongeschiktheids- of Ziektewet‑uitkering succesvol afgesloten met een baan. 828 van hen vonden duurzaam werk: een arbeidsovereenkomst van minimaal 1 jaar. Van de in de eerste 8 maanden van 2016 afgeronde trajecten en diensten die plaatsing in een dienstverband tot doel hadden, leidden er 7.174 niet tot werk. Er zijn ook trajecten en diensten die niet plaatsing in een dienstverband als direct einddoel hebben, maar die bedoeld zijn om de klant dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Hiervan zijn er 6.755 succesvol afgesloten en 2.036 niet succesvol.

In de eerste 8 maanden van 2016 hebben we 2.208 scholingen ingekocht. 1.561 scholingen zijn in deze periode succesvol afgesloten met een diploma en 446 scholingen zijn niet succesvol beëindigd. Eind augustus 2016 liepen er nog 4.503 scholingen.