Activering WGA 2016

Om meer kennis op te doen over de effectiviteit van intensievere re‑integratiedienstverlening zijn we in juni 2014 in het kader van de businesscase Intensivering toezicht UWV een pilot gestart om mensen met een gedeeltelijke WGA‑uitkering te activeren. De pilot duurt 2 jaar. We verkennen of gesprekken met specifieke groepen binnen de WGA kunnen leiden tot extra uitstroom naar werk en daarmee tot een besparing op de uitkeringslasten. In de pilot zetten we hiervoor op 5 regiovestigingen extra medewerkers in. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft per jaar een budget van € 0,9 miljoen toegekend. Dit budget verdubbelen we met eigen middelen tot € 1,8 miljoen per jaar.

De pilot is met ingang van 1 juli 2016 beëindigd. Gedurende de looptijd zijn we begonnen met het activeren van ruim 2.900 WGA’ers. We hebben hen onder andere via telefonische interviews, persoonlijke gesprekken en trainingen bewogen richting werk of richting een re‑integratietraject. Ook zijn er groepsactiviteiten uitgevoerd, onder andere gericht op solliciteren en het gebruik van social media. Gedurende de looptijd van de pilot hebben we ruim 8.700 gesprekken met WGA’ers gevoerd. Er zijn vanuit de pilot 229 WGA’ers geheel aan het werk gegaan en 664 gedeeltelijk. De eindevaluatie van de pilot verschijnt begin 2017.