Project Intensivering WGA 80‑100 2016

Binnen het budget dat ons ter beschikking staat, hebben we de afgelopen jaren onze re‑integratiedienstverlening voor WGA’ers gericht op degenen met de grootste kans om uit te stromen. In september 2015 zijn we een project gestart, waarbij regiovestigingen activerende intensieve dienstverlening bieden aan mensen met een volledige WGA‑uitkering (80‑100%). Het gaat om mensen die sinds 2011 om arbeidskundige redenen zijn ingestroomd in de WIA. Het aantal regiovestigingen dat deelneemt, is in juli 2016 toegenomen van 20 naar 25.

Het doel van het project is tweeledig. UWV herstelt het contact met deze mensen om te kijken hoe het ervoor staat en welke mogelijkheden ze hebben. Dit kan, in overleg met de verzekeringsarts, resulteren in re‑integratiedienstverlening of in een herbeoordeling om te checken of de uitkering nog rechtmatig wordt verstrekt. Sinds de start van het project zijn 198 herbeoordelingen aangevraagd. Daarnaast kan UWV met het project onderzoeken hoeveel mensen uit de doelgroep dankzij de intensieve dienstverlening op maat weer aan de slag gaan. Inmiddels zijn er meer dan 9.300 gesprekken gevoerd met meer dan 3.400 klanten. 67% van deze klantgroep heeft een beperkt netwerk of leeft zelfs geïsoleerd. Veel van deze klanten zijn ervan overtuigd dat zij niets meer kunnen – daar gaan de eerste activeringsgesprekken dan ook vaak over. UWV verwijst ook door naar gemeentelijke voorzieningen die de klant voorheen niet benutte. Daarnaast zorgt UWV voor activerende interventies voor WGA’ers die al richting arbeidsmarkt kunnen bewegen.

De deelnemende regiovestigingen brengen in beeld welke activiteiten worden ingezet en welke resultaten dit oplevert. In het laatste kwartaal van 2016 meten we de klantwaardering, zowel kwantitatief als kwalitatief. In 2016 hebben we voor dit project € 11,1 miljoen uitgetrokken. Voor 2017 hebben we inmiddels € 12 miljoen gereserveerd om ook mensen uit de doelgroep te kunnen activeren die in 2012 zijn ingestroomd. We hebben inmiddels met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgesproken dat we gaan inzetten op een sluitende aanpak voor álle mensen die vanaf 2017 de WGA instromen.