Beoordeling re-integratieverslag 2016

Als een werknemer ziek is, betaalt de werkgever het loon gedurende maximaal 2 jaar (104 weken) door. Wij beoordelen hun gezamenlijke inspanningen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te laten gaan. Dit doen we op basis van het re‑integratieverslag dat werkgever en werknemer opstellen bij het indienen van de WIA‑aanvraag. Indien we op basis van het re‑integratieverslag vaststellen dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen, legt UWV een loonsanctie op en moet de werkgever het loon maximaal 1 jaar langer doorbetalen. In de eerste 8 maanden van 2016 hebben we 26.200 re‑integratieverslagen beoordeeld. In deze periode legden we 1.200 inhoudelijke loonsancties op, iets meer dan in dezelfde periode in 2015. We effectueerden ook een kleine 1.200 administratieve loonsancties wegens een onvolledig re‑integratieverslag, iets minder dan in 2015.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft wijzigingen in de beoordeling van de re‑integratieverslagen aangekondigd. We overleggen nog met het ministerie over de invulling van deze wijzigingen.