Eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen 2016

Het vangnet van de Ziektewet is onder meer bedoeld voor zieke werklozen, zieke uitzendkrachten en flexwerkers, en werknemers die ziek zijn aan het einde van hun (tijdelijke) contract en/of dienstverband (eindedienstverbanders). UWV begeleidt deze zogeheten vangnetters op sociaal‑medisch gebied, zoals de werkgever en de arbodienst dat doen voor de werknemers van reguliere werkgevers. Na 44 weken ziekte voeren we een (eerstejaars) Ziektewet‑beoordeling uit voor de vangnetters. Als we bij de beoordeling vaststellen dat de vangnetter meer dan 65% van zijn maatmanloon kan verdienen in algemeen geaccepteerde arbeid, dan vervalt het recht op de Ziektewet‑uitkering. Het maatmanloon is het loon dat een gezonde werknemer met een soortgelijke opleiding en ervaring gewoonlijk verdient.

Als gevolg van de discrepantie tussen de schaarse capaciteit aan verzekeringsartsen waarover we beschikken, en het toenemende aantal sociaal‑medische beoordelingen dat verricht moet worden, kunnen we minder eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen uitvoeren dan nodig zijn.