AKC 2016

Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) is in 2009 opgericht met als doel een kenniscentrum te zijn voor professionalisering van, voor en door arbeidsdeskundigen. Het AKC verzamelt, ontwikkelt, verspreidt en evalueert wetenschappelijk onderbouwde kennis en stimuleert het gebruik daarvan door arbeidsdeskundigen. UWV en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) zijn de samenwerkende partijen in de stichting. Het fundament van het AKC is in 2015 verder verstevigd met de financiering van een lectoraat Arbeidsdeskundigheid aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en door Instituut Gak. Per 1 mei 2016 is de nieuwe lector Shirley Oomen gestart. Tilburg University is akkoord gegaan met het vestigen van een bijzonder hoogleraarschap AKC, gericht op kennis over bedrijven en kansen voor mensen met een grote afstand tot arbeid. De selectieprocedure is inmiddels gestart.

Net als bij het KCVG sluit de AKC Kennisagenda aan bij de UWV Kennisagenda en wordt vooraf een implementatieplan opgesteld om te borgen dat de kennis in de praktijk kan worden benut. In 2016 staat verdere innovatie van kennisontsluiting en ‑toepassing centraal. Zo wordt een kennisgame ontwikkeld over re‑integratie bij de eigen werkgever of een andere werkgever. Verder is het aantal AKC‑colleges uitgebreid en wordt een masterclass ontwikkeld voor stafarbeidsdeskundigen van UWV.

In juni 2016 is het onderzoek Op weg naar effectiever en duurzamer matchen afgerond. Alle kennis wordt ontsloten via de vernieuwde website van het AKC.