Regionale convenanten via Werkgeversservicepunten 2016

In de eerste 8 maanden van 2016 zijn via onze regionale Werkgeversservicepunten 236 regionale convenanten afgesloten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen; 180 hiervan zijn gekoppeld aan een landelijk convenant.

Werkgeversservicepunt Utrecht Midden heeft met ICT‑dienstverlener Conclusion FIT in Utrecht afgesproken om Microsoft‑beheerders op te leiden – deze zijn op de arbeidsmarkt moeilijk te vinden. Beide partijen hebben al ervaring met het samen opleiden van een klasje Linux‑beheerders. In juli 2016 zijn 9 kandidaten met de opleiding gestart.

Werkgeversservicepunt Utrecht Midden en ICT‑consultantsbureau i‑share hebben afgesproken samen 10 werkzoekenden die minimaal 3 maanden werkloos zijn met behoud van uitkering te scholen. Na de opleiding kunnen de kandidaten op contractbasis bij i‑share starten als programmeur. i‑share was positief verrast door de kwaliteit van de kandidaten die zich op de voorlichtingsbijeenkomst meldden en heeft verklaard met 31 kandidaten verder te willen gaan. Inmiddels zijn 25 kandidaten gestart met de opleiding.

WerkXL Rijnmond heeft met Werkgeversservicepunt‑Rijnmond afgesproken om werkzoekenden met een WW‑uitkering naar werk te begeleiden. WerkXL zal gedurende de looptijd van de overeenkomst 100 kandidaten opleiden tot onder andere verkeersregelaar en hen na succesvol afronden van het traject een dienstverband van minimaal 6 maanden aanbieden.