Ondersteunen over de grens 2016

EURES (EURopean Employment Services), een netwerk van Europese arbeidsvoorzieningsdiensten, draagt bij aan 1 grote, Europese arbeidsmarkt met een vrije uitwisseling van werknemers. Het gaat hier om een samenwerkingsverband van de lidstaten van de Europese Unie (EU) plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland; 31 landen die samen de Europese Economische Ruimte (EER) vormen. Zwitserland heeft zich hierbij ook aangesloten. UWV coördineert in Nederland de dienstverlening van dit internationale netwerk. We zorgen ervoor dat mensen en vacatures online en projectmatig bij elkaar worden gebracht, en ook dat er informatie en advies wordt verstrekt, zodat mensen een weloverwogen keuze kunnen maken om over de landsgrenzen heen personeel te werven of werk te zoeken.

EURES richt zich vooral op het vervullen van vacatures waarvoor de werkgever in eigen land geen geschikte kandidaten kan vinden. In de eerste 8 maanden van 2016 werden in totaal 251 plaatsingen op dergelijke moeilijk vervulbare vacatures gerealiseerd. Het ging om 55 buitenlandse werkzoekenden op knelpuntvacatures in Nederland en 196 werkzoekenden uit Nederland in Europa.

Onderzoek van de brancheverenigingen Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de Nederlandse Bedrijfsbond Uitzendwezen (NBBU) leert dat Nederlandse uitzenders in steeds meer verschillende Europese landen gaan werven. Tijdens een bijeenkomst op 17 juni 2016 met als thema ‘Werven in Europa’ hebben de ABU en de NBBU een samenwerkingsovereenkomst met EURES Nederland ondertekend. Doel is beter te voorzien in de toenemende vraag naar buitenlandse werknemers in Nederland.