Activeren breder zoekgedrag 2016

Voor mensen die op of na 1 juli 2015 een WW‑uitkering ontvangen, geldt dat na 6 maanden werkloosheid in principe alle arbeid passend is. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft per 1 april 2015 extra middelen beschikbaar gesteld voor het activeren van breder zoekgedrag (ABZ). In de zevende maand van werkloosheid vindt een face‑to‑facegesprek plaats. Tijdens dit gesprek maken de adviseur werk van UWV en de werkzoekende afspraken over de reikwijdte van het zoekgedrag en over 2 vacatures waarop de WW’er in ieder geval zal solliciteren. Deze extra dienstverlening wordt per jaar bij een groep van 42.000 WW’ers ingezet boven op de reguliere dienstverlening. In de eerste 8 maanden van 2016 zijn 24.500 van deze activeringsgesprekken gevoerd. Hiermee liggen we achter op onze streefwaarde. Om de afgesproken aantallen in 2016 alsnog te halen, worden regionale plannen van aanpak opgesteld.