Aanpak jeugdwerkloosheid 2016

UWV en gemeenten trekken bij de bestrijding van jeugdwerkloosheid samen op: gemeenten zijn verantwoordelijk voor jongeren met een bijstandsuitkering en voor jongeren zonder startkwalificatie, UWV voor jongeren met een WW‑uitkering. Met het extra budget dat we van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) krijgen voor de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid en het invullen van de 27 in 2015 afgesloten werkakkoorden, stellen we per arbeidsmarktregio voor de duur van 2 jaar gemiddeld 1 fte beschikbaar bij ieder regionaal Werkgeversservicepunt. Deze adviseurs maken voorselecties van WW‑jongeren, matchen WW‑jongeren op vacatures en bieden hen actief aan werkgevers aan. Het landelijk Werkgeversservicepunt vertaalt landelijke afspraken in sectorplannen en werkakkoorden in uitvoeringsplannen, en verzorgt de coördinatie richting de 35 arbeidsmarktregio’s. De bestaande afspraken met het ministerie van SZW over de intensieve aanpak van jeugdwerkloosheid zijn van kracht tot 1 juli 2017.

Iedere werkzoekende, ook een jongere, kan op werk.nl terecht voor informatie en advies. De jongere kan er zijn cv plaatsen en vacatures zoeken, en vindt er interactieve online leeractiviteiten (e‑learnings), filmpjes, webinars en testen die helpen bij het bepalen van interesses, kwaliteiten, competenties en motivatie. Speciaal op jongeren gericht is Expeditie Work, een online sollicitatiegame die werkloze jongeren moet motiveren om actief naar werk te gaan zoeken. In de eerste 8 maanden van 2016 trok Expeditie Work ongeveer 28.000 bezoeken.