Scholingsvoucher en plaatsingsfee 2016

In overleg met sociale partners hebben we de scholingsvoucher ontwikkeld, een subsidie waarmee oudere werkzoekenden hun kans op werk kunnen vergroten. WW’ers van 50 jaar of ouder kunnen een scholingsvoucher aanvragen als de opleiding gericht is op een kansrijk beroep in de eigen regio, of de kans op werk aantoonbaar groter maakt. Werkgevers kunnen met de voucher (deels) een opleiding bekostigen die nodig is om een werkzoekende geschikt te maken voor de functie. Sinds 1 mei 2016 is ook een scholingsvoucher beschikbaar voor een bredere doelgroep. WW’ers, zelfstandigen en werknemers die onzeker zijn over de toekomst van hun baan kunnen zich hiermee laten om- of bijscholen naar een kansrijk beroep. Dat beroep moet voorkomen op een door UWV vastgestelde lijst, die te vinden is op uwv.nl. We overleggen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over een rapportage over het gebruik van deze nieuwe scholingsvoucher. In de eerste 8 maanden van 2016 zijn 6.637 scholingsvouchers toegekend. Dat zijn er 39% meer dan de 4.065 die waren geraamd voor deze periode.

De plaatsingsfee is een subsidie voor private intermediairs, zoals uitzendbureaus en re‑integratiebureaus, die oudere werkzoekenden aan het werk helpen. De hoogte van de fee loopt op naarmate de arbeidsovereenkomst langer duurt, met een maximum van € 1.500. De eerste fee kan worden aangevraagd nadat een 50‑plusser 3 maanden heeft gewerkt, voor minstens 50% van het aantal uren waarvoor hij een uitkering ontvangt, met een minimum van 12 uur per week. In de eerste 8 maanden van 2016 hebben we 5.634 nieuwe plaatsingsfees verstrekt.