50-plussers aan de slag 2016

Met het extra geld dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) beschikbaar heeft gesteld, kunnen we in 2016 nog 26.500 50‑plussers een netwerktraining bieden. De deelnemers leren daarin veel over netwerken, solliciteren, social media en zich profileren. Sommigen hebben daarbij individuele begeleiding nodig. In 2016 zijn 23.800 50‑plussers aan een netwerktraining begonnen, 2.100 van hen kregen individuele begeleiding.

Om het effect van de netwerktraining te kunnen meten zijn we in februari 2015, in samenwerking met de Vrije Universiteit (VU), begonnen met een uitgebreide meting. Gelijktijdig is een kwalitatieve meting gestart in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA). Eind maart zijn de eerste resultaten van de door de VU uitgevoerde effectmeting bekendgemaakt. Hieruit blijkt dat deelname aan de netwerktraining de kans om binnen 9 maanden uit de WW te stromen met 3 procentpunt vergroot (die kans neemt toe van 33% naar 36%). De observatieperiode is op dit moment nog te kort om uitspraken te doen over de langetermijneffecten, zoals de kosteneffectiviteit van de netwerktrainingen. De klanten die in de laatste periode zijn ingestroomd, zijn immers nog niet lang genoeg gevolgd. In het najaar van 2016 en in 2017 ontvangen we naast de nieuwe resultaten van de VU ook de resultaten van de UvA. Uit extern onderzoek blijkt dat de training ook goed gewaardeerd wordt: deelnemers geven een 7,5 als algemeen rapportcijfer. 73% van de respondenten geeft aan dat de training hen heeft geholpen om beter naar werk te zoeken.

Met het geld dat het ministerie van SZW beschikbaar stelt, kunnen we ook 50‑plussers inspireren bij hun zoektocht naar werk en werkgevers stimuleren om oudere werkzoekenden aan te nemen. In de eerste 8 maanden van 2016 hebben 7 inspiratiedagen plaatsgevonden. Deze werden bezocht door 4.300 werkzoekenden en werden met gemiddeld een 8 gewaardeerd.

Daarnaast biedt UWV online dienstverlening (webinars, e‑learnings, cv‑publicatie en andere diensten via de Werkmap) voor 50‑plussers. We bieden werkgevers bovendien de mogelijkheid om specifiek naar 50‑pluskandidaten te zoeken in de cv‑bank op werk.nl.

De bestaande afspraken met het ministerie van SZW over de intensieve dienstverlening aan 50‑plussers blijven tijdens de invoering van het nieuwe dienstverleningsmodel WW van kracht, tot 1 oktober 2016. Het ministerie van SZW bereidt momenteel een actieplan voor om de arbeidsmarktpositie van 50‑plussers ook in de periode daarna te verbeteren. De netwerktrainingen worden onderdeel van het nieuwe dienstverleningsmodel WW en kunnen dan worden ingezet voor alle leeftijdscategorieën.

UWV en MKB‑Nederland zijn halverwege 2014 gestart met de massamediale campagne: Openvoor50plus.nl. In mei 2016 hebben de brancheverenigingen voor de uitzendsector Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en Nederlandse Bedrijfsbond Uitzendwezen (NBBU) zich aangesloten bij de campagne. Deze richt zich nu meer op bewustwording: de samenwerkingspartners willen vooroordelen wegnemen en bereiken dat uitzenders en werkgevers de meerwaarde van 50‑plus‑werknemers erkennen. Ondernemers worden opgeroepen om in een selectieprocedure altijd een 50‑plusser mee te nemen.