Arbeidsmarktinformatie 2016

UWV biedt actuele informatie en advies aan over de landelijke, regionale en sectorale arbeidsmarkt. Met de maandelijkse publicaties geeft UWV inzicht in de arbeidsmarktontwikkeling en de verhouding tussen vraag en aanbod van diverse klantgroepen, zoals jongeren, 50‑plussers en WW’ers. Daarnaast ontsluit UWV via een speciaal portaal op werk.nl informatie over de arbeidsmarkt. Dit portaal biedt, naast landelijke en sectorale informatie, kwantitatieve en kwalitatieve informatie over vraag en aanbod in de 35 arbeidsmarktregio’s. In de eerste 8 maanden van 2016 trok dit portaal gemiddeld 18.000 bezoekers per maand, 7.500 meer dan in 2015. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door een hoger bezoek op de webpagina’s over (regionale) kansrijke beroepen en overstapberoepen voor de verkoopmedewerkers detailhandel en de medewerkers thuiszorg. Ook de pagina met achtergrondartikelen wordt steeds vaker bezocht.

In een sterk veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk om te weten in welke sectoren tekorten en overschotten te verwachten zijn. Samen met werkgevers- en werknemersorganisaties in sectoren en met arbeidsmarktdeskundigen maken we daarom sectorbeschrijvingen en beschrijvingen van enkele sectoroverschrijdende beroepsclusters. In de eerste 8 maanden van 2016 verschenen beschrijvingen over de sector Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang, de Grafische industrie, de Land- en tuinbouw en de Motorvoertuigen- en tweewielerbranche. Daarnaast publiceert UWV thematische publicaties om kansen en knelpunten in beeld te brengen. In de eerste 8 maanden van 2016 verschenen de update van de UWV Arbeidsmarktprognose 2016, de Duidingsnotitie arbeidsmarktontwikkelingen februari 2016, het rapport Na de WW in de bijstand 2016, de Arbeidsmarktprognose 2016–2017, het rapport Vacatures in Nederland, de Basiscijfers Jeugd en de Duiding arbeidsmarktontwikkelingen augustus 2016. Met name in het tweede kwartaal verschenen publicaties over (regionale) kansrijke beroepen: de factsheets voor werkzoekenden en werkgevers over ICT‑beroepen, Uitwijkberoepen voor verkopers in de detailhandel en Uitwijkberoepen voor helpenden in de thuiszorg, Overstapberoepen voor financieel‑administratief medewerkers, Overstapberoepen voor secretaresses en Overstapberoepen voor receptionisten.