Nieuw dienstverleningsmodel voor WW’ers 2016

In het voorjaar van 2016 hebben we met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afspraken gemaakt over een nieuw dienstverleningsmodel voor de WW, waarin het werken met standaard dienstverleningsformules voor doelgroepen is losgelaten. De nieuwe dienstverlening combineert de bestaande algemene online dienstverlening met een meer persoonlijke benadering. De nieuwe dienstverlening wordt gefaseerd over de regio’s ingevoerd. Half april 2016 zijn we er op 5 koplopervestigingen mee van start gegaan; eind augustus werkten 16 vestigingen ermee. Vanaf oktober 2016 starten we landelijk met het nieuwe dienstverleningsmodel WW.

Bij de nieuwe werkwijze worden nieuw ingestroomde WW’ers voor een werkoriëntatiegesprek uitgenodigd als zij een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en daardoor een verhoogd risico lopen op langdurige werkloosheid. Als er na 6 maanden werkloosheid nog geen gesprek heeft plaatsgevonden, wordt de WW‑gerechtigde uiterlijk in de zevende maand uitgenodigd voor een monitorgesprek. Bij mensen die al langer een WW‑uitkering hebben, wordt de omslag naar het nieuwe dienstverleningsmodel gemaakt vanaf het evaluatiegesprek in de vierde maand. In het werkoriëntatiegesprek of het evaluatiegesprek worden afspraken gemaakt met de klant over de (sollicitatie)activiteiten die hij zal ondernemen. Dan wordt ook besproken of extra dienstverlening nodig is, aanvullend op de online dienstverlening. Deze afspraken worden in een werkplan vastgelegd.

Welke dienstverlening nodig is, bepalen we aan de hand van de Werkverkenner, een online vragenlijst die elke WW’er bij de start van de WW‑periode invult. WW gerechtigden die minder dan 51% kans op werkhervatting binnen 1 jaar maken, lopen een verhoogd risico op langdurige werkloosheid. Zij worden daarom binnen 4 weken uitgenodigd voor een werkoriëntatiegesprek. De adviseur werk doorloopt vaste stappen om tot een oordeel te komen over de situatie van de klant en welke interventies daarbij passen. De beschikbare interventies zijn gebaseerd op inzichten uit onderzoek: wat werkt voor wie op welk moment. De adviseur maakt zelf de afweging welke interventie het best past en bepaalt uiteindelijk in dialoog met de klant welke dienstverlening wordt ingezet.

Inmiddels vult al circa 70% van de WW’ers de Werkverkenner in. We onderzoeken of het mogelijk is om met gerichte acties de respons nog verder te verhogen. Op 3 koplopervestigingen is online coaching geïmplementeerd. Daarbij coacht de adviseur de WW’er met behulp van berichten in de Werkmap. Het is de bedoeling een dialoog aan te gaan en zo de klant te prikkelen om initiatieven te ontplooien die zijn kans op werk vergroten.