Relatie met ministerie van SZW

UWV is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van SZW. We leggen aan de minister verantwoording af over de beleidskeuzes die we maken en over de manier waarop we overheidsbeleid uitvoeren. Dat gebeurt via viermaandelijkse tussenverslagen en het UWV jaarverslag. De minister en de raad van bestuur bespreken periodiek de stand van zaken in de uitvoering. Op ambtelijk niveau zijn er dagelijks contacten tussen UWV en het ministerie.

In 2015 is dit contact weer intensief geweest in verband met de implementatie van veel belangrijke nieuwe wet- en regelgeving, zoals de Participatiewet en de Wet werk en zekerheid. Ook na de implementatie is er nauw contact geweest over de uitvoering door UWV en over de effecten van de wijzigingen.