Raad van bestuur

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de minister van SZW, telkens voor een periode van 5 jaar. In 2015 was de raad als volgt samengesteld, met vermelding van de nevenfuncties eind 2015:

De heer mr. drs. B.J. (Bruno) Bruins (1963), voorzitter sinds 1 januari 2012:

 • Lid raad van toezicht Stichting Lezen & Schrijven

 • Lid algemeen bestuur NVAO

 • Ambassadeur UNICEF Den Haag

 • Plaatsvervangend voorzitter audit committee ministerie van Veiligheid en Justitie

 • Lid college van bestuur Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte Den Haag

 • Lid adviesraad RAI Vereniging

 • Lid raad van advies Stichting Instituut Gak (q.q.)

 • Voorzitter investeringscommissie OV en Spoor, ministerie van Infrastructuur en Milieu

Mevrouw drs. J.P.M. (José) Lazeroms (1964), lid sinds 1 januari 2012:

 • Lid Gateway Advies Board

 • Lid raad van advies OMO Scholengroep Tongerlo

 • Lid Program Review Board van het modulaire Executive MBA programma ‘Public & Private’ van Nyenrode Business Universiteit

 • Lid van het bestuur van Stichting ICT Uitvoeringsorganisatie (ICTU)

 • Lid audit committee van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

De heer A. (Fred) Paling MBA (1962), lid sinds 1 juli 2010; per 1 juli 2015 heeft de minister van SZW de benoeming voor een periode van 5 jaar verlengd:

 • Lid bestuur Stichting Talent Ontwikkeling Sociale Verzekeringen (TOSV)

 • Lid raad van advies Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA)

 • Lid raad van advies Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)

 • Lid raad van toezicht MEE Rotterdam Rijnmond

José Lazeroms vervult van 1 februari tot 1 mei 2016 op verzoek van de staatssecretaris van SZW tijdelijk de functie van voorzitter van de raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank.

De raad van bestuur stelt de missie, de ambities, de normen en waarden en de strategie van UWV vast. De raad besluit over de centrale kaders van de bedrijfsvoering, gericht op een klantvriendelijke, doelmatige en rechtmatige uitvoering van de sociale verzekeringswetten. De raad van bestuur vergadert wekelijks, de directeuren zijn aanwezig bij de behandeling van voor hen relevante onderwerpen.

In de Groepsraad bespreekt de raad van bestuur tweewekelijks met de directeuren de prestaties van UWV, de voortgang van veranderprogramma’s en de voorbereidingen op het gebied van strategie en beleid. Verder zijn er thematische bijeenkomsten met de brede top van het bedrijf.

Eenmaal per maand belegt de raad van bestuur een bijeenkomst van 1 dagdeel waarin de raad de voortgang van de belangrijkste projecten volgt en waarin ruimte is voor een meer beschouwende, richtinggevende bespreking van actuele en opkomende thema’s.