Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet

UWV werkt intensief mee aan het ketenbrede programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet (BVGS). In de eerste fase zijn in SUWI-verband vooral acties geformuleerd om de beveiliging bij gemeenten beter te regelen. Tijdens de tweede fase, die na de zomer van 2015 is ingegaan, zet ook UWV als Suwinet-gebruiker stappen om onder meer de inrichting van een fijnmaziger autorisatiestructuur voor te bereiden, signaleringmodellen op te zetten en tot een volledig geautomatiseerde autorisatie voor de Suwinet-systemen te komen. Dit moet in 2016 leiden tot concrete acties voor verdere verbetering van processen en/of systemen, zodat aan alle doelstellingen van het programma wordt voldaan. Ook onderzoeken we of het mogelijk is om Suwinet-systemen te koppelen aan het UWV Security Operations Center (USOC). Bij een positieve uitkomst wordt dit in de loop van 2016 geëffectueerd.