Eigenrisicodragers WGA (ERD)

De doelstellingen van het programma Dienstverlening aan de eigenrisicodragers en hun verzekeraars zijn:

  • het doorvoeren van aanpassingen om de dienstverlening aan eigenrisicodragerwerkgevers te verbeteren;

  • het volledig, juist en tijdig verhalen van de verstrekte uitkeringsgelden van eigenrisicodragers;

  • het voorkomen van onnodige uitvoeringskosten als gevolg van eigenrisicodragerschap.

Het programma Robuust eigenrisicodragerschap en werkgeververhaal heeft de wijzigingen in de interne en externe uitingen afgerond. Werkgevers merken dit aan een verbeterde voorlichting via uwv.nl en aan een verbeterde vraagafhandeling via het Klantencontactcentrum. Eigenrisicodragers voor de WIA-WGA ontvangen sinds begin 2015 maandelijks een nieuw vormgegeven, gesaldeerde factuur voor het verhalen van uitkeringen. Hiermee wordt eenduidigheid in de facturatie gecreëerd en de poststroom ingedamd. Voor de eigenrisicodragers voor de WW (overheid en onderwijs) was dit al het geval. Via het UWV-werkgeversportaal krijgen werkgevers in 2016 toegang tot beschikkingen en facturen. Ook kunnen zij via het UWV-werkgeversportaal inzage krijgen in hun debiteurenpositie.

In november is de Toerekenapplicatie in gebruik genomen. Hiermee kunnen we volledig geautomatiseerd vaststellen aan welke werkgever(s) een WIA-WGA-uitkering moet worden toegerekend. Wijzigingen in de situatie van een werkgever, zoals start en einde van het eigenrisicodragerschap, fusies, splitsingen en overnames, worden automatisch in de uitkeringsadministratie verwerkt. Gegevens in de bestaande administraties zijn aangevuld en gecorrigeerd, zodat de Toerekenapplicatie altijd met de juiste, actuele gegevens gevoed wordt. Het effect van de Toerekenapplicatie is dat veel efficiënter dan voorheen aan de eigenrisicodragers WIA-WGA wordt toegerekend en verhaald. Ook worden foutieve toerekeningen voorkomen.