Aansluiten bij wijkteams

Met wijkteams proberen gemeenten de (gedecentraliseerde) zorg dichter bij de burger te brengen. Sinds begin 2015 is UWV in een pilot aangesloten op een van de wijkteams in Eindhoven. Sinds eind 2015 participeert UWV ook in pilots in Tilburg en Zaandam. Hoewel de werkwijze in deze plaatsen verschilt, geldt overal hetzelfde uitgangspunt: onderzoeken of UWV met de beschikbare middelen in staat is mensen met multiproblematiek in de wijken beter te ondersteunen. Dat kan door zelf in de wijk aanwezig te zijn, maar ook door medewerkers van de wijkteams te ondersteunen op het gebied van werk en inkomen. UWV biedt de medewerkers dan snelle en laagdrempelige toegang tot de benodigde kennis bij UWV.