Social media

In de contacten met onze klanten nemen social media een steeds grotere plaats in. Klanten gebruiken zelf, naast Facebook en diverse fora, vooral Twitter om vragen te stellen aan ons webcareteam (@UWV_webcare) en om landelijke of regionale initiatieven en nieuwsfeiten rond UWV te delen of te becommentariëren.

UWV communiceert dagelijks zowel proactief als reactief veelvuldig met klanten via verschillende kanalen (Twitter, LinkedIn, het forum voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering Perspectief en zwangerschapsfora). Het aantal tweets en berichten dat UWV zelf plaatst is ten opzichte van 2014 met 138% toegenomen. De toonzetting is in 2015 aangepast (meer begrip, iets minder zakelijk, soms ook ludiek); onze klanten reageren hier goed op.

Het Wajongforum is enorm gegroeid. UWV startte dit forum in september 2014 om Wajongers ervaringen te laten uitwisselen over de gevolgen van de Participatiewet. Het aantal reacties is sindsdien gegroeid van 189 tot 2.063 eind 2015; het aantal paginabezoeken per maand steeg van 14.000 naar 85.000.

In februari 2015 organiseerde UWV een Twitter-banenmarkt (#jouwbaan) om trainees te werven. Hierbij werden sollicitanten uitgedaagd zichzelf via Twitter te pitchen met een video. Deze actie genereerde meer dan 30.000 tweets en ook veel positieve aandacht in de media.