Eigen bedrijf vanuit de WW

De dienstverlening aan werkzoekenden met een WW-uitkering die een eigen bedrijf willen beginnen, hebben we in 2014 grotendeels gedigitaliseerd. Na een succesvolle pilotperiode is besloten om met ingang van 7 januari 2015 de voorlichtingsbijeenkomsten voor startende zelfstandigen met een WW-uitkering op de vestigingen te vervangen door online informatie en een online training Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering op werk.nl. Na het doorlopen van de training ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname. In 2015 hebben 31.100 WW’ers de online training afgerond.

Het bewijs van deelname is een voorwaarde voor het aanvragen van een startperiode met tijdelijk behoud van een gedeeltelijke uitkering. De startperiode duurt 26 weken. Daarna beslist de klant of hij zijn WW-uitkering volledig stopzet en verder gaat als zelfstandig ondernemer, of met zijn onderneming stopt. In dat laatste geval kan de klant terugvallen op de WW. In uitzonderlijke gevallen kan de klant activiteiten als zelfstandige blijven verrichten in combinatie met een urenkorting op zijn WW-uitkering. In 2015 hebben 12.200 mensen gebruikgemaakt van de startperiode; 13.600 mensen zijn in deze periode volledig uit de WW gestroomd omdat ze zijn begonnen als zelfstandig ondernemer.