Speciale gegevensleveringen

Gemeenten kunnen sinds 2014 in het kader van de Participatiewet eenmalig gegevens over Wajongers opvragen. De gemeente moet daarvoor via het UWV-portaal voor gemeenten een aanvraag indienen. Die moet worden ondertekend door het college van B&W of een gemandateerde van die gemeente. Daarna volgt een juridische toets door UWV. Na het regelen van een gebruikersaccount heeft de desbetreffende persoon inkijk in de levering van Wajong-gegevens. De gegevensset die we leveren, geeft alle gemeenten uit Nederland in 1 overzicht weer. De aantallen zijn van belang voor de taken die gemeenten van het Rijk overnemen. Tot en met 2015 hebben we 219 van deze aanvragen voor Wajong-gegevens ontvangen en afgehandeld. Gemeenten kunnen ook gegevens opvragen over WWB’ers die niet als werkzoekende staan ingeschreven bij UWV.

Voor de 35 arbeidsmarktregio’s en de afzonderlijke gemeenten hebben we in 2015 een nieuwe service ontwikkeld. Deze ‘Max WW voor instroom WWB’ bevat gegevens (niet op bsn-niveau, dus niet tot de persoon herleidbaar) over het aantal personen per arbeidsmarktregio en per gemeente dat binnen 6 maanden de maximale uitkeringsduur WW bereikt en dus mogelijk instroomt in de WWB. Gemeenten kunnen daarop dan anticiperen.