Valse verklaringen door psychiaters

Op basis van het strafrechtelijk onderzoek ‘Marque’ door het Openbaar Ministerie (OM) Rotterdam is in 2011 de verdenking ontstaan dat er op basis van valse verklaringen van psychiaters arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn geclaimd bij UWV. Het OM heeft vervolgens aan UWV burgerservicenummers ter beschikking gesteld van klanten voor wie de verdachte psychiaters mogelijk valse verklaringen hebben afgegeven. Op basis hiervan hebben we vervolgens 196 klanten herbeoordeeld; dit leidde tot 181 nieuwe uitkeringsbeschikkingen. In de meeste gevallen is de mate van arbeidsongeschiktheid en daarmee ook de uitkering verlaagd met ingang van 2 maanden na de beslissing. Bij duidelijk langdurig verwijtbaar gedrag is in 79 gevallen de uitkering met terugwerkende kracht verlaagd of helemaal beëindigd en is een boete opgelegd.

Tegen beslissingen waarbij de uitkering is verlaagd of stopgezet, zijn in totaal 126 bezwaren ingediend. Hiervan zijn er 110 ongegrond verklaard, 11 gegrond en 1 gedeeltelijk gegrond; 4 zaken zijn ingetrokken. In 102 gevallen is hierna bij de rechtbank beroep aangetekend. Hiervan zijn er 76 ongegrond verklaard, 1 gedeeltelijk gegrond en 20 gegrond; 5 beroepszaken zijn ingetrokken. Bij de Centrale Raad van Beroep is in 73 zaken nog eens hoger beroep aangetekend. Hiervan zijn 32 zaken ongegrond verklaard en 18 zaken gegrond; er lopen nog 23 zaken.

Tegen beslissingen waarbij ook een terugvordering speelt, zijn 72 bewaren ingediend. Hiervan zijn er 65 ongegrond verklaard en 5 gegrond; 2 bezwaren zijn ingetrokken. Bij 64 zaken is hierna bij de rechtbank beroep aangetekend. Hiervan zijn er 47 ongegrond verklaard, 1 gedeeltelijk gegrond en 13 gegrond; 3 beroepszaken zijn ingetrokken. Bij de Centrale Raad van Beroep is vervolgens 46 keer hoger beroep aangetekend. 18 van deze beroepszaken zijn ongegrond verklaard en 11 gegrond; er lopen nog 17 zaken.

Op 8 december 2015 heeft een Regionaal Tuchtcollege de beide bij deze fraude betrokken psychiaters met onmiddellijke ingang voor het leven geschorst. Zij mogen het beroep van arts dus nooit meer uitoefenen.