Fraudes met medische diagnoses

Onderzoek door het Openbaar Ministerie en de Inspectie SZW heeft begin 2012 een zaak aan het licht gebracht rond mogelijk georganiseerde fraude met persoonsgebonden budgetten en vervalste diagnoses. In dit kader heeft UWV in 131 gevallen de toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen herbeoordeeld. In de meeste gevallen is psychiatrische expertise gevraagd en in 5 gevallen hebben we een diagnostische opname van 5 werkdagen ingezet om tot een sluitende diagnose te komen en op basis daarvan de belastbaarheid te kunnen vaststellen. In 5 gevallen werd de uitkering geschorst, omdat de klant weigerde mee te werken aan onderzoek. In totaal 79 uitkeringen zijn beëindigd of verlaagd en in 8 gevallen is (een deel van) de uitkering teruggevorderd; 39 uitkeringen bleven ongewijzigd. Op verzoek van het Openbaar Ministerie en de Inspectie SZW zijn nog eens 15 gevallen extra beoordeeld. Daarbij zijn 5 uitkeringen beëindigd, 3 uitkeringen verlaagd en 7 uitkeringen ongewijzigd gebleven.

Tegen 90 van deze beslissingen is bij UWV bezwaar ingediend. In 71 zaken is het bezwaar ongegrond verklaard en in 11 gegrond; er lopen nog 8 bezwaarzaken. In 63 gevallen is hierna beroep aangetekend bij de rechtbank. Hiervan zijn 42 zaken ongegrond verklaard en 18 gegrond; er lopen nog 3 beroepszaken. Bij de Centrale Raad van Beroep is in 22 gevallen hoger beroep aangetekend tegen een beslissing waarbij de uitkering is beëindigd of verlaagd. Daarvan zijn 5 zaken ongegrond verklaard en 1 gegrond, en 1 zaak is ingetrokken; er lopen nog 15 zaken. Daarnaast loopt er nog 1 hogerberoepszaak waarbij de uitkering werd teruggevorderd. Eerder werden in de beroepsprocedure 2 van dergelijke zaken gegrond verklaard en 2 ongegrond.