Extra activeren van werkzoekenden

Sinds 2014 ontvangen we in het kader van de businesscase Intensivering toezicht UWV van het ministerie van SZW extra geld voor onder andere de extra activering van werkzoekenden.

Als onderdeel van de businesscase zetten we in de eerste 3 maanden WW meer in op preventieve handhaving en activeren we klanten intensiever dan we normaal gesproken in de basisdienstverlening doen. Dit gebeurt onder de noemer Activeren en controleren geeft effect (ACE). We controleren bijvoorbeeld of WW’ers voldoende en serieus solliciteren, gaan na of en hoe de kwaliteit van hun cv’s beter kan en wijzen hun op de verplichting om wijzigingen tijdig door te geven. In de afgelopen periode konden vestigingen daarbij op basis van het eigen klantenbestand en de regionale arbeidsmarkt kiezen voor een aanpak die naar verwachting het meeste effect heeft op de uitstroom naar werk en het nakomen van verplichtingen.

De ACE-aanpak leidde echter niet tot de verwachte besparingen op de uitkeringslasten. Daarom werkt UWV inmiddels aan een nieuw dienstverleningsmodel. We maken daarbij gebruik van de uitkomsten van de inmiddels grote hoeveelheid onderzoeken naar de effectiviteit van de (WW-)dienstverlening. Deze kennis gebruiken we ook om het vakmanschap en het professionele handelen van onze adviseurs werk te bevorderen. Het nieuwe model is gebaseerd op de inzet van bewezen effectieve instrumenten zoals de Werkverkenner. Op basis van deze online vragenlijst, die iedere werkzoekende bij aanvang van de WW invult, kan de adviseur werk van UWV bepalen bij welke dienstverlening de klant het meest gebaat is. UWV heeft aan het ministerie van SZW voorgesteld de resterende ACE-middelen voor 2016 en 2017 in te zetten voor dit nieuwe model.