Ontwikkeling werkvoorraden polissignalen

De werkvoorraden van signalen over mogelijke fraude zijn gedurende het jaar toegenomen. Dat kwam doordat het opleggen van boetes na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep tot begin 2015 was opgeschort en door een computerstoring eind 2014. Ook de voorgenomen reorganisatie van het bedrijfsonderdeel Handhaving heeft productieverlies opgeleverd.

Signalen over mogelijke fraude zijn vooral afkomstig uit bestandsvergelijkingen tussen uitkering- en loonadministraties. Daarnaast ontvangen we signalen van burgers en instanties, en van UWV-medewerkers. Sinds september is de werkvoorraad van het aantal polissignalen door gedeeltelijke centralisatie van de verwerking en de inzet van extra personeel met bijna een derde afgenomen (van 65.000 tot 45.000). De verwachting is dat er medio 2016 sprake is van een reguliere werkvoorraad. Daarnaast is de werkvoorraad van externe signalen van burgers en instanties en interne signalen van eigen UWV-medewerkers afgenomen van circa 16.000 naar circa 13.000.