Uitbreiden persoonlijke dienstverlening WW

UWV biedt op allerlei manieren persoonlijke dienstverlening. Burgers en werkgevers kunnen telefonisch vragen aan ons stellen. Via de Mijn UWV-omgeving op uwv.nl kunnen uitkeringsgerechtigden hun zaken online afhandelen. Ze vinden er de informatie en documenten die betrekking hebben op hun persoonlijke situatie. WW’ers hebben via de Werkmap persoonlijk online contact met een adviseur werk. Face-to-facedienstverlening bieden we, binnen onze financiële mogelijkheden, aan mensen die dat nodig hebben. Mensen met een arbeidshandicap krijgen, binnen de budgettaire mogelijkheden, intensieve individuele begeleiding bij hun zoektocht naar werk. Ook bepaalde groepen WW’ers bieden we intensievere, vaak groepsgewijze, dienstverlening. Persoonlijke dienstverlening betekent overigens niet dat we klanten kunnen koppelen aan een vaste, ‘eigen’ adviseur, daarvoor hebben we geen middelen.

Uit onderzoek blijkt dat een deel van de WW’ers sneller werk vindt als er sprake is van persoonlijk contact. Face-to-facecontact met een adviseur werk van UWV kan effectief zijn, vooral in de beginperiode van de werkloosheid. Dit geldt met name voor jongeren en voor mensen die door persoonlijke belemmeringen, zoals weinig zoekmotivatie of zelfvertrouwen, moeilijk aan het werk komen. We willen daarom meer WW’ers persoonlijke dienstverlening gaan bieden. We zullen daarbij gebruikmaken van bewezen effectieve instrumenten en resultaten van onderzoeken naar effectieve dienstverlening. We zijn met het ministerie van SZW in gesprek over uitbreiding van de persoonlijke dienstverlening aan WW’ers.