Tewerkstellingsvergunningen en ‑adviezen: project Aziatische horeca

Om personeelsproblemen in de Aziatische horeca structureel op te lossen, heeft het ministerie van SZW op 1 oktober 2014 met de sector een convenant gesloten met een looptijd van 2 jaar. Werkgevers gaan in die periode via leer-werkplekken voldoende Nederlands personeel opleiden tot Aziatisch kok. Daarbij geldt een baangarantie voor iedereen die deze opleiding succesvol afrondt. In de tussentijd kunnen de tekorten worden opgevuld met gekwalificeerde koks uit Azië. De IND mag hiervoor een gemaximeerd aantal gecombineerde vergunningen voor verblijf en arbeid (GVVA’s) verlenen zonder dat UWV hoeft te toetsen of er geschikt personeel beschikbaar is dat geen vergunning nodig heeft.

UWV bekijkt na 1 jaar of de werkgever zich voldoende heeft ingespannen om mensen op te leiden of in dienst te nemen. Als dat niet het geval is, zal niet opnieuw een GVVA worden verleend. In 2015 zijn in het kader van het convenant aan de IND 1.448 positieve adviezen en 152 negatieve adviezen voor een GVVA afgegeven.