Voorlichting over de veranderingen in het arbeids- en ontslagrecht

In 2015 is veel werk verzet om werkgevers informatie te verstrekken over de veranderingen in het arbeids- en ontslagrecht als gevolg van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Het afgelopen jaar zijn 12 districtsdagen georganiseerd die door werkgevers positief zijn gewaardeerd. Ook tijdens de in november en december gehouden 4 UWV werkgeverscongressen, is informatie verstrekt over het gewijzigde ontslagrecht. In totaal hebben 6.000 bezoekers deelgenomen aan deze evenementen.

Tijdens het jaarlijkse landelijke Arbeidsjuridisch congres op 27 november 2015 stond de werking van de nieuwe Wwz centraal: wat zijn de eerste ervaringen, welke jurisprudentie is er inmiddels over de wet en welke veranderingen zijn er waarneembaar rondom flexibele arbeid. Meer dan 1.000 juristen lieten zich door sprekers vanuit verschillende disciplines bijpraten over het nieuwe ontslagrecht.