Gegevensleveringen en inzage in gegevens

Aan onder meer gemeenten, gerechtsdeurwaarders, pensioenfondsen, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) leveren we gegevens uit de polisadministratie. We verzorgen vooral zogenoemde bulkleveringen, zoals een levering van het hele bestand van de polisadministratie aan het CBS; nog geen 3% van de leveringen wordt handmatig uitgevoerd. Daarnaast kunnen organisaties zoals gemeenten, gerechtsdeurwaarders en het Zorginstituut Nederland de polisadministratie raadplegen op het niveau van het burgerservicenummer (bsn). We leveren ook gegevens uit andere UWV-bronsystemen, bijvoorbeeld aan gerechtsdeurwaarders en het ministerie van Justitie. Bij alle leveringen controleren we of de gevraagde gegevens alleen worden verstrekt voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.

Eind 2014/begin 2015 heeft UWV enkele maatregelen genomen om de beveiliging te versterken. Zo hebben we bestanden geschoond van UWV-medewerkers met toegang tot Suwinet en zijn striktere regels geformuleerd voor de procedure waaraan afnemers zich moeten houden als ze binnen hun eigen organisatie medewerkers toegang verlenen tot de van UWV ontvangen persoonsgegevens. Ook zijn processen in gebruik genomen die betere signalen afgeven als medewerkers van ons uit dienst gaan of van functie veranderen.