Vooraf ingevulde aangifte Inkomstenbelasting

Burgers kunnen bij het doen van hun aangifte voor de Inkomstenbelasting gebruikmaken van de vooraf ingevulde aangifte (de VIA). De Belastingdienst vult bedragen zoals het loon, de WOZ-waarde van woningen en spaarsaldi alvast in op de aangifte. Hierdoor is het voor burgers een stuk gemakkelijker om aangifte te doen.

De gegevenslevering aan de Belastingdienst in februari 2015 is dankzij een goede samenwerking tussen UWV en de Belastingdienst succesvol verlopen en draagt bij aan de verbetering van de dienstverlening van de Belastingdienst. Van alle inkomstenverhoudingen die UWV in 2015 voor de VIA 2014 heeft aangeleverd, is 96,6% bruikbaar gebleken, ruim meer dan het jaar daarvoor (VIA 2013: 93%). De stijging is grotendeels het gevolg van het besluit van het kernteam in december 2014 om te vertrouwen op de kwaliteit van de in de polisadministratie aanwezige gegevens, ook als ze in administratief opzicht niet 100% volledig zijn.