Activeren breder zoekgedrag

Voor mensen die op of na 1 juli 2015 een WW-uitkering ontvangen, geldt dat na 6 maanden werkloosheid in principe alle arbeid passend is. Het ministerie van SZW heeft per 1 april 2015 extra middelen beschikbaar gesteld voor het activeren van breder zoekgedrag (ABZ). In de zevende maand van werkloosheid vindt een face-to-facegesprek plaats. Tijdens dit gesprek maken de adviseur werk van UWV en de werkzoekende afspraken over de reikwijdte van het zoekgedrag en over 2 vacatures waarop de WW’er in ieder geval zal solliciteren. Deze extra dienstverlening wordt per jaar bij een groep van 42.000 WW’ers ingezet boven op de reguliere dienstverlening. Sinds 1 april zijn in 2015 26.200 van deze activeringsgesprekken gevoerd. Door aanloopproblemen waren dat er minder dan de geplande 31.500. In de loop van het jaar is het aantal gevoerde gesprekken toegenomen, in december was het conform afspraak.