Doelmatige uitvoerder

UWV is een doelmatige uitvoerder. De uitvoeringskosten (de uitgaven voor onder meer personeel, huisvesting en automatisering) zijn relatief laag. In 2015 bedroegen de totale uitvoeringskosten van UWV € 1.779,6 miljoen. Dat is 6,8% van de totale lasten van UWV.

In de periode 2002‒2011 heeft UWV al ruim € 900 miljoen aan bezuinigingen gerealiseerd. Voor de periode 2012‒2018 is de bezuinigingsopdracht in totaal ongeveer € 489 miljoen. Daarvan is tot en met 2015 € 401 miljoen gerealiseerd. In de periode 2016‒2018 moeten we nog eens € 88 miljoen bezuinigen.

Onze reguliere uitvoeringskosten (het bedrag exclusief bijzondere lasten, project- en frictiekosten) zijn afgenomen van € 1.686,5 miljoen in 2014 naar € 1.636,6 miljoen in 2015. Over 2015 is een budgetonderschrijding van € 59,4 miljoen gerealiseerd (3,5%).