Crisisorganisatie UWV

Om effectief op te kunnen treden in geval van een (dreigende) crisis, zoals langdurige onbereikbaarheid van de online omgeving, heeft UWV een crisisorganisatie ingericht. De crisisorganisatie opereert zowel op centraal als decentraal niveau. Het centrale crisisteam staat onder leiding van de raad van bestuur. In de districten en op het hoofdkantoor zijn districtscrisisteams geformeerd. De crisisteams worden ondersteund door supportteams. De teams oefenen eenmaal per jaar een aan de praktijk ontleend scenario. Door deze oefeningen blijven de crisisteams in staat doelmatig, adequaat en effectief op te treden in crisissituaties. Eind maart 2015 zijn alle crisisteamvoorzitters bijeen geweest om ervaringen uit te wisselen en zijn er afspraken gemaakt over het verder professionaliseren en verbeteren van de crisisorganisatie. De beheerders van de crisisorganisatie hebben de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het ministerie van Veiligheid en Justitie bezocht om ervaringen uit te wisselen op het gebied van crisisbeheersing.

In 2015 is in 7 districten een crisisoefening gehouden. De divisies van UWV zullen in totaal 18 ketencalamiteitenplannen opleveren. Het eerste, voor het bedrijfsproces behorende bij de keten Aanvraag bijstand/IOAW, is inmiddels opgeleverd. Volgens planning worden in 2016 de andere plannen opgeleverd.

In december is de crisisorganisatie op centraal niveau in werking getreden toen in de Mijn UWV-omgeving een verstoring optrad waardoor mensen die sinds 1 juli 2015 een WW-uitkering ontvangen, geen inkomstenverklaring konden invullen. Dankzij extra inspanningen van onze medewerkers heeft vrijwel iedereen alsnog tijdig de WW-uitkering ontvangen. Onder leiding van het crisisteam zijn maatregelen genomen om eventuele problemen in de eerste dagen van 2016 te voorkomen.