Governance

Gegevensbescherming is een integraal en onlosmakelijk onderdeel van de bedrijfsvoering en dienstverlening van UWV. In april 2015 is de coalitie IB&P ingericht. De coalitie heeft tot taak het informatiebeveiligingsbeleid en het privacybeleid richting te geven en de aansluiting tussen beleid, projecten en uitvoering te borgen. Verschillende UWV-disciplines op strategisch, tactisch en operationeel niveau zijn vertegenwoordigd in de coalitie.

De afgelopen jaren is met een projectmatige aanpak veel energie gestoken in het op niveau krijgen van de informatiebeveiliging. Deze projecten zijn in 2015 afgerond. De bedrijfsonderdelen zijn verantwoordelijk voor het signaleren van belangrijke IB&P-risico’s en het treffen van maatregelen om deze aan te pakken, op basis van de vastgestelde verbeterplannen.