ICT van cruciaal belang

De afgelopen jaren hebben bezuinigingen, de automatisering van onze uitvoeringsprocessen, de digitalisering van onze dienstverlening, en de implementatie van grote wetswijzigingen veel gevergd van onze organisatie. Hierdoor is de vereenvoudiging en modernisering van het applicatielandschap achtergebleven. Tegelijkertijd zijn de stabiliteit en beschikbaarheid van onze ICT-systemen door het toenemend gebruik van onze online dienstverlening van cruciaal belang geworden voor onze bedrijfsvoering en dienstverlening.

Het toekomstbestendig maken van ons ICT-landschap heeft daarom prioriteit, maar legt een grote druk op onze verandercapaciteit. Ook brengt het een relatief hoge beheerlast met zich mee. UWV heeft voorheen structureel budget ingezet om de continuïteit en stabiliteit van het ICT-landschap te verbeteren. Met het ministerie van SZW zijn nu afspraken gemaakt over een verhoging van het investeringsbudget. Om het ICT-landschap toekomstbestendig te maken en te houden is echter meer nodig. We hebben de eerste stappen gezet om de beheersing verder te verbeteren, in lijn met de thema’s die in oktober 2014 zijn gepresenteerd door de tijdelijke parlementaire commissie ICT: versterking van de sturing, heldere verdeling van verantwoordelijkheden, volwassen portfoliomanagement, transparante besluitvorming en verantwoording, professionaliteit en lerend vermogen, een zakelijke relatie met de markt. Daarmee is in 2015 een goede basis gelegd voor een verdere planmatige aanpak van het ICT-landschap. Deze krijgt vorm in het UWV Informatieplan 2016–2020.